Styrelsemöte 23/3

Här kommer en liten återkoppling på vårat möte idag, vi har bla gått igenom:

*Medlemsträffar – mål per år är satt till 6 stycken.

*Inoff. utställning- vi fortsätter se över möjligheterna för en inoff utställning mer mot hösten.

*TP Victory- Vi har bestämt vad som ska finnas i vår klubbshop. På TPvictory.se kommer du kunna handla klubbkläder och på det sättet supporta föreningen.

*Vi har gått igenom några önskemål från er medlemmar som såg ut som följande:

  1. Agilitykurs- Inköp av hinder är en stor kostnad. Vi ser över möjligheten att bygga några egna för att ev kunna anornda en nybörjarkurs under året.
  2. Rallykurs- Det blir av en rallykurs. Den kommer vara på 6 träffar för 6 ekipage. Medlemmar har rabatt och förtur. Platser tilldelas i den ordning anmälan inkommer. Mer info om kursen kommer när startdatum är spikat.
  3. Spårträff- Möjligt att utföra i vår. Vi har satt datumet till söndag den 10/5 Det blir en medlemsträff med inrktning person/viltspår. Mer info på vår instagram och facebook.
  4. Barn med hund- I dagsläget för få önskemål för att kunna planera en träff. Vi ser över möjligheterna löpande.

*Övrigt: Vi kommer starta en sluten medlemsgrupp på facebook.

Det var allt denna gång! Nästa gång kommer vi med mer info angående vår orientering med hund som går av stapeln söndag 17/5!