PÅMINNELSE RALLYKURS!

Vi har bokat en grundkurs med Denise Lundholm. Föreningen sponsrar deltagande medlem med 100:- och kursens totala kostnad blir därför endast 900:- 

Finns det plats vid kursens start kan du som icke medlem delta, kursens pris är då 1000:-

Datum: 2/9 7/9 14/9 21/9 

Tid: 18-19

Plats: Pitholmsskolan, samling utanför sporthallen 

Första tillfället är en introduktion där ni kommer gå igenom skyltar, lite regler och träna på några standardmoment. Bra om hunden kan sitt/ligg på kommando. Minst 4 max 7 deltagare. Se din anmälan som bindande, det är svårt att planera kurser med sena avhopp, så det är bra om du dubbelkollar din kalender!

Anmälan skickar du till: sekreterare.phs@gmail.com SENAST 25/8

Frågor gällande specifikt kursen och upplägg, skickar du direkt till denise på mailen: denise.llundholm@gmail.com