Stadgar

FÖRENINGENS NAMN: PITEÅ HUNDSÄLLSKAPS LOKALA KENNELKLUBB

SÄTESORT: PITEÅ

STADGAR: https://www.skk.se/globalassets/dokument/om-skk/stadgar-for-skk-s8.pdf

Stadgarna kan läsas i sin helhet på skk.se under avsnittet ”stadgar lokal kennelklubb”. Klicka på länken ovan.

Skk´s policy för relationen Hund och människa: https://www.skk.se/sv/om-skk/regler-policies-och-lagar/sa-tycker-vi/SKKs-policy-for-relationen-manniska-hund/?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=policy&_t_tags=andquerymatch%2clanguage%3asv%7clanguage%3a7D2DA0A9FC754533B091FA6886A51C0D%2csiteid%3a821afd82-44fd-4b1f-8345-260bc2345d00%7csiteid%3a84BFAF5C52A349A0BC61A9FFB6983A66%2clanguage%3asv&_t_ip=192.168.20.142&_t_hit.id=Skk_Skk_se_Business_Models_Pages_StandardPage/_bfb00bdb-4c62-4b7e-a774-781217099b86_sv&_t_hit.pos=2